Hoe werkt gratis advies ? 
Sian verzorgt voor de gemeente alle gratis adviezen. De gemeente heeft eisen gesteld hoe het advies eruit moet zien en aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Centraal staat dat het advies onafhankelijk is en dat het belang van de bewoner voorop staat. Het advies moet een helder overzicht met te nemen maatregelen bevatten waaruit blijkt: wat er technisch mogelijk is, wat zijn de kosten, wat zijn de subsidie en financieringsmogelijkheden. Aan de hand van dit rapport kan de bewoner bepalen welke maatregel het meest gunstig is.

Zijn er verplichtingen na gratis advies? 
Nee u bent volledig vrij om te kiezen of en zo ja welk bedrijf u de uitvoering wilt laten doen. U bent tot niets verplicht. Ook kunt u bij meerdere deelnemende bedrijven een offerte opvragen. Sian kan u daarin (wanneer u dat wenst) helpen.

Hoe kan het advies gratis zijn? 
Sian verzorgt voor eigen kosten en risico het advies. Wanneer een bewoner kiest voor uitvoering met een aan energiesprong deelnemend bedrijf krijgt Sian de kosten voor het advies vergoed.

Hoe kan het dat Sian dan onafhankelijk is?
Sian heeft 1 belang dat is n.l. dat u kiest voor uitvoering door een deelnemend bedrijf. Welke maatregel u kiest maakt voor Sian geen verschil. Bij elk deelnemend bedrijf krijgen zij hun kosten vergoed. Het maakt Sian niet uit of u isoleert of dat u bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaft. Daarmee kan Sian onafhankelijk zijn in haar advies.

Werkt dat kostenverhogend?
Nee opname door Sian werkt niet kostenverhogend. Doordat Sian de complete opname doet hoeft een uitvoerend bedrijf niet ter plaatse te komen (en dat moet wel wanneer u zelf een bedrijf vraagt).  Dat scheelt tijd en kosten. Het voordeel is dat u na de onafhankelijk opname en advies van Sian zelf kunt kiezen met welk uitvoerend bedrijf u zaken wilt doen.  U bent dan niet gebonden aan 1 partij. 

Waarom kiezen voor een deelnemend bedrijf?
De gemeente heeft aan de hand van heldere en objectieve selectiecriteria bedrijven geselecteerd. Alle bedrijven die daaraan voldoen kunnen deelnemer worden. De gemeente bewaakt ook de kwaliteit van de uitvoering van deze bedrijven. Dat wordt gedaan door een enquete te sturen naar bewoners die een advies hebben ontvangen of die de uitvoering door een deelnemend bedrijf hebben klanten verzorgen. Bedrijven die niet goed scoren krijgen een waarschuwing en worden verwijderd. Op deze manier wordt de kwaliteit van de bedrijven bewaakt.

Wat vragen wij van de deelnemende bedrijven en werkt dat kostenverhogend?
De deelnemende uitvoerende bedrijven hebben geen algemene kosten voor reklame, marketing enz. om mensen te benaderen. Daarnaast hoeven zij ter plaatse geen opnames te doen. Dat scheelt een bedrijf veel kosten. Als vergoeding daarvoor moeten de bedrijven 3% van hun omzet afdragen aan energiesprong. Aangezien deze bijdrage kleiner is dan het kosten voordeel dat zij hebben hoeft dit ook niet te leiden tot hogere prijzen. Wij hebben de uitvoerende bedrijven als voorwaarde gesteld dat zij tegen marktconforme bedragen moeten werken.

Samengevat: Wat is het voordeel van gratis advies en uitvoering door een deelnemend bedrijf?
U ontvangt een gratis en goed onafhankelijk advies over uw gehele woning.
U bent vrij om te bepalen of u daar wat mee doet.
U bent vrij om te kiezen bij welk uitvoerend bedrijf (wel of niet deelnemend) u offerte aanvraagt.  

Door te kiezen voor een deelnemend bedrijf weet u dat die voldoet aan de gestelde eisen en dat gemeente dit bedrijf middels enquêtes word bewaakt. En alles zonder dat dit leidt tot hogere kosten.

Gemeente en u.
Hierboven hebben wij de aanpak en eisen die wij als gemeente hebben gesteld weergegeven. Dit alles om gratis advies, onafhankelijkheid en kwaliteit van uitvoering mogelijk te maken zonder dat dit meer kost. Wij proberen hiermee uw belang te borgen op een zodanige wijze dat u besluit uw woning te verduurzamen.

Ondanks onze inzet adviseren wij u om ook vooral zelf scherp te blijven. Als gemeente werken wij samen met verschillende partijen. Heeft u twijfels omtrent de invulling van bovenstaande door deelnemende bedrijven? laat het ons weten Wij proberen uw belang te borgen en zullen actie nemen.

Agenda

We organiseren dit winterseizoen nog één informatieavond, dus grijp je kans! De inloop is vanaf 19:30 uur en om 20:00 uur starten we. De avond duurt tot 21:00 uur.

 

woensdag 7 maart 2018
Lokaal 55 in Sneek

 

Actueel

Geen feed gevonden

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over Energiesprong Súdwest-Fryslân, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen