Deelnemende bedrijven

Selectie-eisen bedrijven

Deelnemende bedrijven aan Energiesprong voldoen aan de volgende eisen:

  • Beschikken over voldoende aantoonbare kennis en ervaring.
  • Aangesloten zijn bij een branchevereniging.
  • Bewoners de meest rendabele maatregelen adviseren.
  • Openheid van informatie geven. Bedrijven moeten gemeente inzicht geven in geleverde producten. Gemeente moet die via een steekproef kunnen toetsen.
  • Aangesloten zijn bij een garantie en waarborgregeling voor klanten, welke is erkend door stichting Garantie Woning (bijv. SWK, Woningborg, Bouwgarant) of gelijkwaardige regeling.
  • Installatiebedrijven hebben SEI of Sterkin erkenning. Isolatie bedrijven zijn aangesloten bij VENIN.

Monitoring

Gemeente voert klanttevredenheidsonderzoeken uit. Zo krijgt een bewoner na het gratis adviesgesprek en na de uitvoering van de maatregelen een mail toegestuurd. In de mail staat een link die verwijst naar een korte vragenlijst op de website. Als een bedrijf niet aan de eisen voldoet of niet de gewenste kwaliteit levert, dan verwijderen wij dat bedrijf van de website. Het bedrijf neemt dan geen deel meer aan Energiesprong SWF.

Deelnemende bedrijven

Onderstaande bedrijven zijn bij Energiesprong aangesloten. Dit zijn bedrijven op het gebied van bouw, installatie, architectuur e.d.. Voor het isoleren van een dak, gevel maar ook voor het installeren van een nieuwe ketel kunt u bij deze bedrijven terecht. Deze bedrijven voldoen aan de eisen die wij vanuit Energiesprong aan bedrijven stellen.

 

Agenda 2017 - 2018