De gemeente heeft een voor alle bedrijven toegankelijke selectieprocedure uitgevoerd. Bedrijven die deelnemen moeten:

  • Bewoners de meest rendabele maatregelen adviseren.
  • Beschikken over voldoende aantoonbare kennis en ervaring.
  • Aangesloten zijn bij een branchevereniging
  • Openheid van informatie geven. Bedrijven moeten gemeente inzicht geven in geleverde producten. Gemeente moet die steekproefsgewijs kunnen toetsen. Wanneer bij herhaling niet aan de gestelde eisen wordt voldaan wordt een bedrijf van de website verwijderd en verder uitgesloten van deelname.

Klachten
Ook bij herhaaldelijke klachten (door bewoners) of door een te lage klantbeoordeling (blijkt uit tevredenheid onderzoek) vindt dezelfde procedure als hierboven plaats.

Monitoring
Gemeente voert klanttevredenheidsonderzoeken uit. Bedrijven die te vaak een “onvoldoende” scoren  worden als deelnemer verwijderd. De gemeente wil met deze selectie extra zekerheid voor u inbouwen.

Agenda 2017 - 2018